Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023

Nederlands hieronder

On June 1th-June 2nd, the European Joint Program together with Prof. Tjitske Kleefstra, is organizing a Kleefstra Syndrome Scientific conference in Ljubljana. This event is open for everyone and free of charge for online participants.

“The Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023: “Moving towards the uptake and use of Artificial Intelligence (AI) in research and clinical work” focuses on Kleefstra syndrome, a rare genetic disorder with app. 1000 diagnosed patients worldwide. Due to the rarity of the disease, a global perspective is needed to foster new research insights. The event brings together Kleefstra syndrome PAOs, clinicians and researchers from different domains having a common interest: share new research findings related to Kleefstra syndrome that will lead the Kleefstra community to optimize current care and to reach their final goal, the discovering of a life-changing treatment and cure for Kleefstra syndrome. A special focus is given to artificial intelligence (AI), which is generally still something new for the rare disease communities, but it can play a crucial role, especially in shortening the time needed for new research insights.” (https://idefine-europe.org/conference/)

Check the website if you are interested!

—————————————————————————————————————————————–

Op 1 t/m 2 juni organiseert het European Joint Programme samen met prof. dr. Tjitske Kleefstra een Kleefstra Syndrome Scientific congres in Ljubljana. Dit evenement is voor iedereen toegankelijk en gratis voor online deelnemers.

“The Kleefstra Syndrome Scientific Conference 2023: “Moving into the uptake and use of Artificial Intelligence (AI) in research and clinical work” richt zich op het Kleefstra-syndroom, een zeldzame genetische aandoening met ongeveer 1000 gediagnosticeerde patiënten wereldwijd. Vanwege de zeldzaamheid van de ziekte is een mondiaal perspectief nodig om nieuwe onderzoeksinzichten te bevorderen. Het evenement brengt clinici en onderzoekers uit verschillende domeinen samen met een gemeenschappelijke interesse: nieuwe onderzoeksresultaten met betrekking tot het Kleefstra-syndroom delen die de Kleefstra-gemeenschap ertoe zullen aanzetten de huidige zorg te optimaliseren en hun uiteindelijke doel te bereiken: het ontdekken van een behandeling en genezing van het Kleefstra syndroom. Er wordt speciale aandacht besteed aan kunstmatige intelligentie (AI), wat een cruciale rol kan gaan spelen, vooral bij het verkorten van de tijd die nodig is voor het genereren van nieuwe onderzoeksinzichten.” (https://idefine-europe.org/conference/)

Check de website als je geïnteresseerd bent!